Feed RSS
· 论语网首页  ·  学而篇 ·  为政篇 ·  八佾篇 ·  里仁篇 ·  公冶长篇 ·  雍也篇 ·  述而篇 ·  泰伯篇 ·  子罕篇 ·  乡党篇 ·  先进篇 ·  颜渊篇 ·  子路篇

第十章 子曰:“苟有用我者,期月而已可也,三年有成。”

论语丨论语全文及解释小说目录:【子路篇】    发布时间:2019-07-10 16:44    作者:论语文化|admin
【原文】
子曰:“苟有用我者,期月而已可也,三年有成。”
【注释】
朞月:朞(jī)亦作期(jī),期月,一周年。
可也:可,仅可而有不足之意。
有成:孔子谓苟有能用我当政者,一年可树立规模,三年可有成功,使此规模充实完成。

【译文】
孔子说:“如果有人用我治理国家,一年便可以搞出个样子,三年就一定会有成效。”

【延伸阅读】
《史记·孔子世家》载:

卫灵公闻孔子来,喜,郊迎。问曰:“蒲可伐乎?”对曰:“可。”灵公曰:“吾大夫以为不可。今蒲,卫之所以待晋楚也,以卫伐之,无乃不可乎?”孔子曰:“其男子有死之志,妇人有保西河之志。吾所伐者不过四五人。”灵公曰:“善。”然不伐。

灵公老,怠於政,不用孔子。孔子喟然叹曰:“苟有用我者,朞月而已,三年有成。”孔子行。

按照司马迁的描述,本章所言发生在孔子周游列国期间。说卫灵公听说孔子到了卫国,很高兴,为了表达这种喜悦、欢迎之情,到郊外迎接孔子。和孔子见面后,二人就蒲地是否可以讨伐进行了讨论,达成了一致的意见:蒲地是卫国防御晋国和楚国的屏障,并且那里的人民有誓死保卫国土的意志,不宜讨伐。虽然相谈甚欢,但是卫灵公年龄太大了,已经没大有什么雄心壮志了,对于国家已经疏于管理,也就没有任用孔子来治理卫国。于是有了孔子的喟然而叹“苟有用我者,朞月而已,三年有成。”

上一篇:第九章 子适卫,冉有仆。子曰:“庶矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”
下一篇:第十一章 子曰:“善人为邦百年,亦可以胜残去杀矣。诚哉是言也!”
温馨提示:方向键左右(← →)前后翻页,上下(↑ ↓)上下滚用。

 
论语丨论语全文及解释最新章节
论语丨论语全文及解释随机章节